Szolgáltatásainkkal, Jelnyelvi Tolmácsszolgálatunk munkatársaival kapcsolatos észrevételek és panaszok befogadásának és kezelésének rendje

A tolmácsokkal és a teljesített tolmácsolásokkal kapcsolatban tapasztaltakat, észrevételeket, esetleges panaszaikat az alábbi módon és helyen jelezhetik a szolgálat és annak fenntartója felé. A szolgálat működése felett a felügyeletet a SINOSZ gyakorolja:

A panaszt a szolgálat szakmai vezetőjéhez írásban lehet benyújtani (jasz@sinosz.hu)
A szolgálathoz beérkezett panaszok kivizsgálása során a SINOSZ helyi szervezete (klub, helyi vagy várvárVármegyei szervezet) véleményét ki kell kérni a bepanaszolt tolmács munkájáról, illetőleg a feleket is meg kell hallgatnia: SINOSZ várvárVármegyei szervezet címe: 5000 Szolnok, Markotányos utca 4/A.

A beérkezett panaszra írásban válaszolunk, mely tartalmazza a foganatosított intézkedéseket. A panaszról illetőleg az ezzel kapcsolatos eljárásról, továbbá a válaszról tájékoztatást kap a munkáltató. Amennyiben a panaszt benyújtó a válasszal nem ért egyet, a szolgálatvezetőtől kérhet eljárást, ebben az esetben ad hoc bizottság – melynek tagjai közül legalább egynek más megyében dolgozó tolmácsnak kell lenni- ¬is alakítható, amelynek feladata a panasz kivizsgálása.